KUNDE: NRK SUPER

WWW.NRKSUPER.NO

UI UX SPILLDESIGN ILLUSTRASJON KONSEPT

KUNDENS UTFORDRING

Noe jeg la merke til under brukertestingene var at barns generelle kunnskapsnivå og IKT kompetanse varieier sterkt. Dette ønsket vi å gjøre noe med slik at alle er mer forberedt når de skal begynne i 1. klasse. Så vårt mål var å heve barnas IKT Kompetanse i tillegg til å lære dem grunnleggende matte/tall kunnskaper.

HVORDAN JEG LØSTE PROSJEKTET

Jeg lagde et pedagogisk spill som skulle lære barna IKT og matte ved å spille på det emosjonelle. Kuraffen (kjent fra Barne-TV) og fiskene gjorde spillet underholdene. Den positive feedbacken de fikk hver gang de svarte rett trigget glede og mestringsfølelse. Etterhvert som de skjønte hva spillet gikk ut på likte de utfordringen og ble veldig engasjerte.

Læring er gøy så lenge det gjøres riktig!

Matte med kun tall er ikke kjempegøy – ergo så har jeg tegnet noen fisker:

Intro!

DETTE LÆRER BARNA AV SPILLET:


 Data ferdigheter

* Hånd/øye koordinasjon
* Å lytte, forstå og følge instruksjoner.
* Håndtering av mus.
* Forståelse for funksjonen til musepeker.
* Bruk av tallrad på tastatur.
* Bruk av enter knapp.
* Kjennskap til tastatur

Matte kunnskaper

* Å observere samt klassifisere
* Lære seg å telle fra 1-10.
* Lære seg å kjenne igjen tallene fra 1-10
* Kjennskap til mengdeforhold.
* Sette tall i riktig rekkefølge

Ballonger og bursdagshatt forbinder man med bursdag og more!! Med andre ord så er dette perfekte elementer å integrere i læringen:

Feedback når de svarer riktig: