KUNDE: NRK Super
WWW.NRKSUPER.NO
REDAKSJONELT ARBEID
Prosjektleder: Ken Haakegård
UI & UX DESIGN / MERKEVAREBYGGING
BAKGRUNN

Vår overordnede strateg var at NRK Supers nettsider skulle være de viktigste nettsidene for målgruppen. Barn som besøkte nettsidene skulle oppleve mestring, begeistring og utfordres til læring.
Vi skulle skape et Barne-TV univers som foreldre hadde så stor tillit til at de ikke bare kunne – men ville – bruke oss som “barnevakt”. Videre så skulle portalen inneholde læringsaktiviteter basert på barnehagenes rammeplan. Vårt langsiktige mål var å opprette en samling av aktiviteter av såpass høy kvalitet at NRK Super etter hvert ble en naturlig del av undervisningen til alle barnehager.

UTFORDRING

Skape en portal som barn klarer å navigere rundt på uten hjelp fra en voksen. Den største utfordringen her er at målgruppen ikke kan lese.

HVORDAN VI LØSTE DET

Første steg var og gå grundig igjennom alt av innhold, navigasjon, funksjonalitet, nett-TV og nett-radio på eksisterende nettsider. Hvilket innhold måtte fjernes og hvilket innhold kunne fikses.  Hva funket og hva funker ikke?
Andre steg var å besøke barnehager for å bli bedre kjent med målgruppa. Etter besøkene hadde jeg dannet meg et godt bilde av preferansene. Jeg skrev et par rapporter og delte funnene med min redaksjon

MIN ROLLE

Rådgiver, artdirector, UX UI, målgruppe, research og etterarbeid. Faglig og målgrupperettet forarbeid som til slutt endte med konkrete forslag til hvordan den nye nettportalen skulle struktureres og designes. I tillegg laget jeg og min kollega Sigmund retningslinjer for interaktivitet og navigasjon for den nye portalen.

Redaksjonens grafiske designer, Øyvind, utarbeidet skisser og ikoner i tett samarbeid med meg og resten av redaksjonen. Da det meste var på plass arrangerte jeg nye brukertestinger. Denne gangen testet målgruppen de nye Barne-TV sidene, etterfulgt av nye korrigeringer.

Info Til De Voksne 

 • Barn skal oppleve NRK Super som avsender av tjenestene

  * Barn skal kjenne igjen motiv, karakterer og tema fra NRK Supers øvrige tilbud.
  * Navigering skal være intuitiv, sidene skal oppfylle krav om tilgjengelighet, jf tilgjengelighetsloven
  * Barn skal oppleve mestring, begeistring og utfordres til læring. Vi ønsker at våre Barne-TV sidene skal fungere som en digital lekeplass.
  * Bygge opp under barns kreativitet og vitebegjær.
  * Læring som grunnverdi med utgangspunkt i to av fagområdene i rammeplan for barnehager: ”kommunikasjon, språk og tekst” og ”tall, rom og form”.

 • Utdrag fra funnene jeg gjorde etter brukertesting av de nye Barne-TV sidene.

  Generell Hovednavigasjon:

  * Jeg ba barna klikke hvor de ville da de kom inn i Barne-TV universet. Samtlige klikket på tårnet flere ganger, noen prøvde også å klikke i fiskedammen. De fleste virket ikke helt kjent med roll-over effekten, og ingen klikket på noen av meny ikonene uten at jeg ba de om å gjøre det.

  * For å løse dette “problemet” kan vi vurdere om vi skal la viktige/klikkbare ikoner skille seg ut med en ”svak” (konstant) animasjon, som blir forsterket på roll-over.

  * Vi burde også skille meny ikonene fra det interaktive landskapet, evt plassere de nede + foran på øya. Med denne plasseringen har brukeren tilgang til hovedmenyen til enhver tid. Slik som universet er i dag, mister brukeren hovedmenyen så snart han/hun beveger seg bort fra hovedøya.

 • * Barna var flinke til å klikke på pilene. Dessverre så brukte de pilene litt feil. Hvis de spilte et spill, og ville prøve et annet spill..istedenfor å lukke spillet, klikket de på pilene, og ble dermed fraktet til en annen øy. Og da skjønte de ingenting.

  *  Med andre ord så burde pilene være inaktive når man spiller et spill. Først etter at man har lukket spillet + kommet tilbake til gjeldende øys hovednavigasjon, burde det vært mulig å navigere seg bort fra øya.

 • Retningslinjer for brukergrensesnitt for småbarnsider

  1. Alle aktive klikkområder må aktivere en stemme ved musover som forklarer funksjonen (Eks: ”Gå til spill”).
  2. Alle aktive klikkområder må aktivere en tekst ved musover som kan leses av målgruppa.
  3. Der hvor innlasting av et objekt kan ta tid skal det alltid være en preloader.
  a. Preloaderen skal være mest mulig lik over alt slik at brukeren forstår funksjonen umiddelbart.
  b. Preloaderen skal ha både stemme og tekst, i tillegg til animasjon
  4. Hovednavigasjonen/menyen skal alltid befinne seg på samme sted uansett hvor brukeren befinner seg.
  5. Det skal alltid være tydelig for brukeren hvordan hun
  a. Kommer til hovedsiden vår
  b. Kommer til hovedsiden for den aktiviteten hun har valgt (Spill, Nett-TV, aktuell programside).

Den nye nettradioen hadde de samme funksjonene som den gamle radioen, bare i en mye mer barnevennlig løsning. Pop-up funksjonen ble fjernet. Og istedenfor å kommunisere med brukeren via tekst, brukte vi ikoner og interaksjons feedback.

De Nye Barne-TV Sidene!

De nye barne-TV sidene  ble utarbeidet som et øylandskap, der de forskjellige øyene hadde forskjellige funksjoner. På første bilde ser du hovedøyen.

Spilløya! Her kunne barn spille spill uten å måtte forlate Barne-TV Universet.
Spillet på bildet er et spill jeg har designet.

Spillmeny – Spilløya.

Dette var hovedinngangen til nrksuper.no

Det var viktig å ha et klart skille mellom små og store barn på nettsiden. Oppe til høyre ser dere inngangen til småbarnssidene fra hovedsiden (nrksuper.no).