Utdanningsdirektoratet

Oppgaveformat for nasjonale prøver og eksamen

Læreplanen i matematikk for realfag krever at «..elevene skal kunne forstå og tolke organisert visuell informasjon, som tabeller, diagrammer og grafer..» og «..elevene skal kunne sette opp eller tegne diagrammer og grafer.»

Oppgaveformat Nasjonale Prøver