Kunde: Utdanningsdirektoratet:

Oppgaveformat i statistikk- eksamen videregående

Ny læreplan betyr nye kompetansemål

Noen av kompetansemålene i den nye læreplanen i statistikk matematikk for realfag, er at eleven skal ha følgende ferdigheter:

 1. Kunne sette opp eller tegne tabeller, diagrammer, grafer og geometriske figurer.
 2. Kunne forstå og tolke organisert visuell informasjon, som tabeller, diagrammer, grafer og geometriske figurer…»

Dette betyr at å tegne diagrammer er en viktig del av besvarelsen på en eksamen, ellers blir det vanskelig for lærerne å måle elevene i dette.

Hvilket problem trengte Utdanningsdirektoratet hjelp til å løse?

Utdanningsdirektoratets nye prøve- og eksamensløsningen manglet oppgaveformat som lot elevene tegne diagrammer som del av besvarelsen, dermed klarte ikke skolene måle elevenes ferdigheter i statistikk. Her kom jeg og mitt team inn i bildet. Vår oppgave gikk ut på å kartlegge hvilke oppgaveformat som manglet, for deretter å utvikle og designe disse – i tett samarbeid med fagmiljøene.

 

Å kunne tegne diagram som del av besvarelsen?

Oppgaveformatet delte vi i to. I del en skal studenten velge diagram type. I del to skal studenten tegne valgt diagram.

Følgende diagrammer inngår i dette formatet: 

 1. Søylediagram 
 2. Gruppert søylediagram
 3. Linjediagram
 4. Gruppert lnjediagram
 5. Sektordiagram

1. Del en av oppgaveformatet. Her velger eleven diagram.

Store knapper med illustrasjoner i sterke farger var et bevisst valg. Det skal være innbydende å velge diagramtype i statistikk.

Følgende diagrammer inngår i dette formatet: 
 1. Søylediagram 
 2. Gruppert søylediagram
 3. Linjediagram
 4. Gruppert lnjediagram
 5. Sektordiagram

I del to får eleven tegne valgt diagram. Noen ganger skal elev tegne hele diagrammet, andre ganger skal eleven tegne deler av det. Hvis elev skal tegne hele diagrammet og har valgt søylediagram, er det mulig å gjøre følgende:  

  • Tegne X akse og y akse.
  • Dele opp y akse og x akse.
  • Gi x-akse og y-akse navn.
  • Sette positive og negative verdier på y-akse og x-akse.
  • Sette opp og tilpasse (vertikale) søyler.
  • Navngi stolper/søyler.

2. Skisse som viser hvordan elementene i søylediagrammet henger sammen med utfyllingsfeltene.  

3. Slik kan en oppgave satt opp med dette formatet se ut for eleven.

Etterhvert som eleven  svarer på oppgaven/fyller ut feltene begynner oppgaven å utvide seg og et sektor diagram blir synlig.

4. Jo flere sektorer jo flere utfyllingsfelt.

I dette eksemplet har eleven satt 3 sektorer i antall sektorer feltet, dermed viser panelet utfyllingsfelt for 3 sektorer.

For hver sektor kan eleven sette navn og verdi (% eller grader). Vi gikk bort fra at eleven kan velge farge. Farger bestemmer oppgavutvikleren når hen setter opp oppgaven.

6. Respons er der fasiten skal stå.

Dette feltet er kun synlig for oppgaveutvikler og det er her oppgaveutvikleren skriver det riktige svaret. Dette er nødvendig for at oppgavene skal kunne rettes automatisk.

Oversikt over de forskjellige innstillingene oppgavutvikler kan bruke når hen lager oppgaver.

Andre skisse er kontrollpanelet.